هر گونه ثبت اطلاعات شخصی مشتری هنگام ثبت نام برای خرید کالا، نزد فروشگاهِ ارگانیک باشیم، محفوظ است و تنها به دلیل نیاز برای طی شدن روند خرید از سایت و ارسال کالا برای مشتری استفاده خواهد شد. برای سهولت خرید و عدم سوء استفاده احتمالی از حقوق مشتری ورود با رمز یکبار مصرف انجام می شود.